Main menu: Home | Publications | Pro studenty |


Links

Linguistics


Articles

to appear

Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2019). Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Historical Czech. Competition or Cooperation?

Černá, Z., Čech, R. (2019). Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood).

Mačutek, J., Čech, R., Milička, J. (201?). Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank.

Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (201?). Full valency and the position of enclitics in the Old Czech.

Čech, R., Kosek, P., Mačutek, J., Navrátilová, O. (201?). Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako výchozí jednotka lingvistické analýzy.

Kubát, M., Čech, R., Mačutek, J. (201?). Communists spoke differently. An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches.

Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (201?). On the impact of the initial phrase length on the position of enclitics in the Old Czech. (QUALICO proceedings)

Chen, X., Kubát, M., Čech, R., Hůla, J., Pelegrinová, K., Číž, D., Milička, J. (201?). Are Content Words More Fixed to Their Context than Function Words? A Word Embedding Approach.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. (201?). The influence of the Latin pretext on the word order of pronominal enclitics in the Bible of Olomouc and the Bible of Litoměřice-Třeboň .

Čech, R.(201?). LU, v číslech oděná....

2019

Místecký, M., Čech, R., Plecháč, P. (2019). In Search of a Euphony Unit: A Case Study in the Czech 1830s Poetry. Slovo a slovesnost, 80, 27-38.

Čech, R. (2019). Ty jo!!! Fakt dost dobrá knížka o bezva tématu aneb Jak hodnotíme v češtině. Naše řeč, 102, 219-221. (Recenze knihy: Veselovská, K. (2017). Sentiment Analysis in Czech. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky)

Hůla, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K., Milička, J. (2019). Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics, 45, 7-23.

2018

Kubát, M., Hůla, J., Chen, X., Čech, R., Milička, J. (2018). The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Published Online: 2018-11-16 (https://doi.org/10.1515/cllt-2018-0003).

Čech, R., Kubát, M. (2018) Morphological Richness of Text. In Fidler, M., Cvrček, V. (eds.). Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Springer, 63-77.

Čech, R., Milička, J., Mačutek, J., Koščová, M., Lopatková, M. (2018). Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech. In Jiang, J., Liu, H. (eds.). Quantitative Analysis of Dependency Structures. De Gruyter, 53-70.

Čech, R., Hůla, J., Kubát, M., Chen, X., Milička, J. (2018). The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach. Journal of Quantitative Linguistics. Published online: 9 Aug 2018.

Kosek, P., Čech, R. (2018). Stylové aspekty Bible svatováclavské – stylometrická analýza. In Zand, G., Newerkla, S.M. (eds.). Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, 195-209.

Kosek, P., Navrátilová, O., Čech, R., Mačutek, J. (2018). Word Order of Reflexive 'sě' in Finite Verb Phrases in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. (Part 1). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 135, 3, 177-188.

Kosek, P., Navrátilová, O., Čech, R., Mačutek, J. (2018). Word Order of Reflexive 'sě' in Finite Verb Phrases in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. (Part 2). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 135, 3, 189-200.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2018). On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics, 40, 51-62.

Kosek, P., Navrátilová, O., Čech, R. (2018). Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. SLAVIA časopis pro slovanskou filologii, 87, 1-3, 189-204.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. (2018). Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce. In Malčík, P. (ed.). Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Studia etymologica Brunensia 23, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 137-151.

2017

Čech, R., Mačutek, J., Žabokrstký, Z, Horák, A. (2017). Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities, 32, 36-49.

Mačutek, J., Čech, R., Milička, J. (2017). Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In Montemagni, S., Nivre, J. (eds.). Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017). Linköping Electronic Conference Proceedings No. 139, 100-107.

Čech, R., Vincze, V., Altmann, G. (2017). On motifs and verb valency. In Liu, H., Liang, J. (eds.) Motifs in Language and Text. De Gruyter, 13-36.

Čech, R. (2017). Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi. Studie z aplikované lingvistiky, 8(1), 103-110.

Chromý, J., Čech, R. (2017). Deskripce, explanace, reprezentativnost: odpověď Františku Štíchovi. Korpus – gramatika – axiologie, 15/2017, 26-30.

Popescu, I.-I., Miangah, T. M., Gnatchuk, H., Čech, R., Bodoc, A., Altmann, G. (2017). On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics, 38, 30-54.

Čech, R., Kubát, M. (2017). Tematická koncentrace textu. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Čech, R., Kubát, M. (2017). Slovní bohatství textu. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J. (2017). Entropie. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Koščová, M., Čech, R., Mačutek, J. (2017). Shluková analýza. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

2016

Čech, R., Mačutek, J., Liu, H. (2016). Syntactic complex networks and their applications. In Mehler, A., Lücking, A., Banisch, S., Blanchard, P., Job, B. (eds.). Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Springer, 167-186.

Kubát, M., Čech, R. (2016). Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics, 34, 167-186.

Mačutek, J., Koščová, M., Čech, R. (2016). Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek. Proceedings of the JADT2016 International Conference on Statistical Analysis of Textual Data. 7-10 June 2016, Nice (France).

Kubát, M., Čech, R. (2016). Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In Kelih, E., Knight, R., Mačutek, J., Wilson, A. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 4, 150-159.

Wang, L., Čech, R. (2016). The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law. Glottometrics, 35, 22-27.

Čech, R., Kubát, M. (2016). Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics, 2, 5-13.

2015

Čech, R., Garabík, R., Altmann, G. (2015). Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics, 22, 215-232.

Čech, R., Mačutek, J., Koščová, M. (2015). On the relation between verb full valency and synonymy. Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015),Uppsala, Sweden, August 24–26 2015, 68–73.

Čech, R. (2015). Text length and the lambda frequency structure of the text. In Mikros, G. K., Mačutek, J. (eds.) Sequences in language and text. De Gruyter, 71-88.

Benešová, M., Čech, R. (2015). Menzerath-Altmann law versus random model. In Mikros, G. K., Mačutek, J. (eds.) Sequences in language and text. De Gruyter, 57-70.

Čech, R. (2015). The development of thematic concentration of text in Karel Čapek’s travel books. Czech and Slovak Linguistic Review. 1/2015, 8-21.

2014

Čech, R. (2014). On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on “Approaching human language with complex networks” by Jin Conga, Haitao Liu. Physics of Life Reviews, 11, 624-625.

Čech, R. (2014). Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). Quality & Quantity, 48(2), 899-910.

Čech, R. (2014). Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky. Naše řeč, 97, 171-184.

Čech, R., Uhlířová, L. (2014). Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution. In Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J., Uhlířová, L. (eds.) (2014). Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 45-59.

Čech, R. (2014). Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis. Glottometrics, 27, 1-9.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2014). Descriptivity in special texts. Glottometrics, 29, 70-80.

Kubát, M., Matlach, V., Čech, R. (2014). Announcement: Quantitative Index Text Analyser (QUITA). Glottometrics, 27, 91-92.

2013

Davidová Glogarová, J., David, J., Čech, R. (2013). Analýza tematické koncentrace textu – komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost, 74, 41-54.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann (2013). Descriptivity in Slovak lyrics. Glottotheory, 4, 92-104.

Davidová Glogarová, J., Čech, R. (2013). Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč, 96, 234-245.

Mačutek, J., Čech, R. (2013). Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns. In Obradovic, I., Kelih, E., Köhler, R. Methods and Applications of Quantitative Linguistics. Selected papers of the 8th International Conference on Quantitative Linguistics (QUALICO), Belgrade, Serbia, April 26-29, 2012. Belgrade: University of Belgrade, 59-68.

Popescu, I. I., Naumann, S., Kelih, E., Rovenchak, A., Overbeck, A., Sanada, H., Smith, R., Čech, R., Mohanty, P., Wilson, A., Altmann, G. (2013). Word length: aspects and languages. In Köhler, R., Altmann, G. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 224-281.

Čech, R. (2013). Valence versus plná valence – obecnělingvistická analýza. In Gvoždiak, V., Faltýnek, D. (eds.) Tygramatika. Praha: Dokořán, 120-130.

Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2013). Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review, 4-21.

Čech, R.: odpovědi na anketní otázky týkající se metodologicko-teoretických aspektů soudobé lingvistiky. In Lehečková, E. - Chromý, J. (eds.) (2013): Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky.Edice Varia, sv. 14. Praha: FF UK, 175-179.

2012

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2012). Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics. 19(2), 121-131.

Čech, R. (2012). Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny. Slovo a slovesnost, 73, 208-216.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2012). Some characterizations of Slovak poetry. In Naumann, S., Grzybek, P., Vulanović, R., Altmann, G. (Eds.), Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Wien: Praesens, 187-196.

2011

Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, J. (2011). The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 390, 20, 3614-3623.

Čech, R. (2011). Frequency structure of New Year’s presidential speeches in Czech. The authorship analysis. In Kelih et al. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 2. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 82-94.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 62-72.

Čech, R., Popescu, I. I., Popescu, I. I. (2011). Euphony in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 5-16.

Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2011). Word length in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 44-56.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). On stratification in poetry. Glottometrics, 21, 54-59.

2010

Čech, R., Pajas, P., Mačutek, J. (2010). Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts. Journal of Quantitative Linguistics, 17, 291-302.

Čech, R., Mačutek, J. (2010). On the quantitative analysis of verb valency in Czech. In Grzybek, P., Kelih, E., Mačutek, J. (eds.) Text and Language. Structures · Functions · Interrelations. Quantitative Perspectives. Wien: Praesens Verlag, 21-29.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2010). Structural conservatism and innovation in texts. Glottotheory, 3/2, 43-64.

Čech, R. (2010). Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: OU FF.

2009

Čech, R., Mačutek, J. (2009). Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study. Glottometrics 19, 85-98.

Čech, R., Pajas, P. (2009). Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in Conversation and Written Language in Czech. Glottotheory 2, 41-49.

Čech, R. (2009). Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech. In Czech in Formal Grammar. München: Lincom, 2009, 29-38.

2008

Čech, R. (2008). Monod a Chomsky. In Markoš, A., Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby. Praha: Pavel Mervart.

2007

Čech, R. (2007). Language System - Linguistics as an Empirical Science. Sapostavitelno ezikoznanie. 32, 42-49.

2005

Čech, R. (2005). Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? Slovo a slovesnost, 66, 176-179.

Čech, R. (2005). Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost, 66, 19-31.

Čech, R. (2005). Básnivá filozofie jazyka a skutečnosti. Aluze 2/2005. (recenze na knihu V. Flussera Jazyk a skutečnost. Praha 2005)

Books

2016

Čech, R. (2016). Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: UFAL.

2014

Kubát, M., Matlach, V., Čech, R. (2014). QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag.

Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J., Uhlířová, L. (eds.) (2014). Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag.

Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2014). Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

2013

David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J., Šústková, H. (2013). Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host.

2011

Čech, R., Altmann, G. (2011). Problems in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). The Lambda structure of Texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag.

2010

Popescu, I. I., Mačutek, J., Kelih, E., Čech, R., Best, K. H., Altmann, G. (2010). Vectors and Codes of Text. Lüdenscheid: RAM-Verlag.

Presentations

2019

Full valency and the position of enclitics in the Old Czech (26. 8. 2019, Quasy, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), with P. Kosek, J. Mačutek & O. Navrátilová

Length of non projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank (26. 8. 2019, Quasy, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), with J. Mačutek & J. Milička

Orthography system of broadside ballads from 17. and 18. century. Quantitative approach (10. 9. - 13. 9. 2019, Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Masaryk University in Wroclaw), with J. Mačutek

2018

Why are there variations of the word order positions of enclitics in Old Czech? (4. 7. - 8. 7. 2017, QUALICO 2018 International Quantitative Linguistics Conference, University of Wroclaw), with P. Kosek & O. Navrátilová

2017

Word order of reflexive sě in the finite VP in the Oldest Czech Bible (3. 11. - 4. 11. 2017, 3rd Diachronic Slavonic Syntax conference (DSSL 3) , University of Salzburg), with P. Kosek & O. Navrátilová

Word order of enclitic pronouns in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation (22. 11. 2017, University of Tübingen), with P. Kosek & O. Navrátilová

Procesuální rušení langue aneb Kdo za to taky může? (30. 5. 2017, Lingvistické odpoledne konané u příležitosti 80. narozenin Jana Kořenského, FF UP, Olomouc)

Kvantitativní analýza žánrů (21. 4. 2017, Genologický workshop, FF OU, Ostrava), with M. Kubát

Development of Word Order of Czech pronominal (en)clitics (23.-24. 3. 2017, Word Order and Information structure: a Cross- and Intra-Linguistic Perspective, FF UP, Olomouc), with P. Kosek & O. Navrátilová

Základní principy Menzerathova-Altmannova zákona (9. 2. 2017, Kritické pohledy na Menzerathův-Altmannův zákon, FF OU, Ostrava)

2015

Quantitative analysis of verb valency (24. 6. 2015, Slavisches Seminar der Universität Tübingen, Tübingen)

2014

Kvantitativní analýza textu (její nástrahy, meze, perspektivy) (5. 5. 2014, FF UK, Praha)

Úvod do kvantitativní lingvistiky (21. 3. 2014, FF MU, Brno)

2013

Analýza klíčových slov versus tematická koncentrace textu (3. 12. 2013, ÚČNK FF UK, Praha)

2011

Tematická koncentrace textu - analýza projevů československých a českých prezidentů (1949-2011) (15. 9. 2011, X. sjezd českých historiků, Ostrava)

Teorie sítí v lingvistice (25.-26. 8. 2011, Letní škola lingvistiky, Dačice)

Frequency structure of text (2. 5. 2011, Univesity of Vienna)

Software

2014

(QUITA) - Quantitative Index Text Analyser.
For more details see here.