Radek Čech

I am a full professor
and at the Department of Czech Language at the Masaryk University in Brno
and at the Department of Czech Language at the University of Ostrava.
My research interests are
syntax (dependency, valency, word ordering of enclitics),
text analysis and some questions of general linguistics.

My CV

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4412-4588
Web of Science Researcher ID: D-8300-2014
Scopus ID: 26429180400

Articles

to appear

Nogolová, M., Mačutek, J., Čech, R. (202?). Distributional properties of linear dependency segments.

Kubát, M., Hanušková, M., Čech, R., Nogolová, M., (202?). Lexical Diversity of Czech L2 Texts at Different Proficiency Levels.

2024

Kubát, M., Čech, R. (2024). Attributivity and Subjectivity in Czech Journalism and Scientific Literature. Bohemistyka. 2024, 24(1), 3-14.
DOI: 10.14746/bo.2024.1.1


2023

Motalová, T., Mačutek, J., Čech, R. (2023). Word length in Chinese: The Menzerath-Altmann law is valid after all. Journal of Quantitative Linguistics, 30, 304-321.
DOI: 10.1080/09296174.2023.2259937


Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2023). Development of the word order of the reflexive clitic sě/se dependent on a finite verb in Czech translations of the Gospel of Matthew from the 14th to the 21st century. Journal of Historical Linguistics.
DOI: 10.1075/jhl.21029.


Ziková, M., Březina, M., Čech, R., Kosek, P. (2023). Syllabic Consonants in Historical Czech and How to Identify Them. Jazykovedný časopis, 74, 391-400.
DOI 10.2478/jazcas-2023-0055


Nogolová, M., Hanušková, M., Kubát, M., Čech, R. (2023). Linear Dependency Segments in Foreign Language Acquisition: Syntactic Complexity Analysis in Czech Learner's Texts. Jazykovedný časopis, 74, 193-203.
DOI 10.2478/jazcas-2023-0037


Mačutek, J., Koščová, M., Kelih, E., Čech, R. (2023). Frequency and morphological behaviour of nouns in Czech and Russian. Bohemistyka, 23, 109-117.

Čech, R., Vepřek (2023). Stylometrická analýza církevněslovanských textů české provenience. Slavia, 98. 625-340.
DOI: 0.58377/slav.2023.5.06


Nogolová, M., Čech, R., Hanušková, M., Kubát, M. (2023). The Development of Sentence and Clause Lengths in Czech L2 Texts. Korpus – gramatika – axiologie, 28, 22-37.
DOI: 10.58756/k28230342


2022

Čech, R., Mačutek, J., Kubát, M., Koščová, M. (2022). Does an author leave a syntactic footprint? In: Misuraca, M., Scepi, G., Spano, M. Proceedings of the 16th International Conference on statistical analysis of textual data. Naples: Vadistat Press, 221-228.

Čech, R., Mačutek, J., Benešová, B. (2022). Why does negation of the predicate shorten a clause?. In Quantitative Approaches to Universality and Individuality in Language. Berlin - Boston: De Gruyter Mouton, 1-10.
DOI: 10.1515/9783110763560-001


Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. (2022). The influence of the Latin Vulgate on the word order of pronominal enclitics in the 1st edition of the Old Czech Bible. In Imke Mendoza - Sandra Birzer. Diachronic Slavonic Syntax. Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax. Berlin - Boston: De Gruyter Mouton, 53-80.

2021

Kubát, M., Mačutek, J., Čech, R. (2021). Communists spoke differently. An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches. Digital Scholarship in the Humanities, 36, 138-152.

Kubát, M., Hůla, J., Chen, X., Čech, R., Milička, J. (2021). The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 17, 443-464.

Mačutek, J., Čech, R., Courtin, M. (2021). The Menzerath-Altmann law in syntactic structure revisited. Proceedings of the Second Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2021), Association for Computational Linguistics, 65-73.

Kubát, M., Čech, R., Chen, X. (2021). Attributivity and Subjectivity in Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Second Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2021), Association for Computational Linguistics, 58-64.

Čech, R., Mačutek, J. (2021). The Menzerath-Altmann Law in Czech Poems by K. J. Erben. In P. Plecháč, R. Kolár, A. Bories, J. Říha (Eds.), Tackling the Toolkit: Plotting Poetry through Computational Literary Studies. Prague, ICL CAS, 5–14.

Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2022). On the impact of the initial phrase length on the position of enclitics in the Old Czech.In Pawlowski, A. et al. (eds.). Language and Text. Data, models, information and applications. John Benjamins, 9-20.

Čech, R., Mačutek, J. Kosek, P. (2021). Czech translations of the Gospel of Matthew from the diachronic point of view – plus ça change.... Jazykovedný časopis, 72, 656-666.

Pelegrinová, K., Mačutek, J., Čech, R. (2021). The Menzerath-Altmann law as the relation between lengths of words and morphemes in Czech. Jazykovedný časopis, 72, 405-414.

Pelegrinová, K. Elšík, V., Čech, R., Mačutek, J. (2021) MorfoCzech, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-4626.

Čech, Radek, Pavel Kosek, Ján Mačutek a Michaela Nogolová. (2021). (Ne)stabilita českého biblického překladu. Diachronní stylometrická analýza. Clavibus unitis. Praha: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 10, s. 151-156..

Čech, R. (2021). Otevřenost jako norma. Naše řeč, 104, 15-16.

Kubát, M., Netolická, Š., Čech, R., Mačutek, J. (2021). Martin of Cochem's Golden Key of Heaven and its Czech Relatives: Quantitative Analysis of Baroque Prayers. Bohemistyka, 21, 283-294.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. (2021). Vliv délky iniciální fráze na slovosled enklitického reflexiva sě závislého na verbu finitu ve staročeském Pasionálu. In Brehmer, B., Gattnar, A., Perevozchikova, T. (eds.). Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Verlag Tübingen University Press, 279-287.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. (2021). Slovosled pronominálního enklitika mi závislého na verbu finitu v Bibli benátské. In Baley, O. (ed.) Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II., Wroclaw, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 11-28.

2020

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O., Horák, M. (2020). Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické. Listy filologické, 143, 395-438.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O., Horák, M. (2020). Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické, 143, 99-147.

Navrátilová, O., Kosek, P., Čech, R., Horák, M. (2020). Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh. Bohemistyka, 20, 4, 453-478.

Čech, R., Kosek, P., Mačutek, J., Navrátilová, O. (2020). Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako výchozí jednotka lingvistické analýzy. Naše řeč, 103, 24-36.

Hůla, J., Mojžíšek, D., Adamczyk, D., Čech, R. (2020) Acquiring custom OCR system with minimal manual annotation. In DSMP 2020 Kijev, Ukrajina.

Čech, R. (2020). Ludmila Uhlířová, v číslech oděná... In Uhlířová, L. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (vývor z díla). Praha, Akropolis, 20-23.

2019

Mačutek, J., Čech, R., Milička, J. (2019). Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank. Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019), Association for Computational Linguistics, Paris, 110-117.

Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2019). Full valency and the position of enclitics in the Old Czech. Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019), Association for Computational Linguistics, Paris, 83-88.

Čech, R., Kosek, P., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2019). Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Historical Czech. Competition or Cooperation? Jazykovedný časopis, 70, 267-275.

Černá, Z., Čech, R. (2019). Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood). Jazykovedný časopis, 70, 244-253.

Místecký, M., Čech, R., Plecháč, P. (2019). In Search of a Euphony Unit: A Case Study in the Czech 1830s Poetry. Slovo a slovesnost, 80, 27-38.

Čech, R., Hůla, J., Kubát, M., Chen, X., Milička, J. (2019). The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach. Journal of Quantitative Linguistics, 26, 187-204.

Čech, R. (2019). Ty jo!!! Fakt dost dobrá knížka o bezva tématu aneb Jak hodnotíme v češtině. Naše řeč, 102, 219-221. (Recenze knihy: Veselovská, K. (2017). Sentiment Analysis in Czech. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky)

Hůla, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K., Milička, J. (2019). Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics, 45, 7-23.

2018

Čech, R., Kubát, M. (2018) Morphological Richness of Text. In Fidler, M., Cvrček, V. (eds.). Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Springer, 63-77.

Čech, R., Milička, J., Mačutek, J., Koščová, M., Lopatková, M. (2018). Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech. In Jiang, J., Liu, H. (eds.). Quantitative Analysis of Dependency Structures. De Gruyter, 53-70.

Kosek, P., Čech, R. (2018). Stylové aspekty Bible svatováclavské – stylometrická analýza. In Zand, G., Newerkla, S.M. (eds.). Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, 195-209.

Kosek, P., Navrátilová, O., Čech, R., Mačutek, J. (2018). Word Order of Reflexive 'sě' in Finite Verb Phrases in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. (Part 1). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 135, 3, 177-188.

Kosek, P., Navrátilová, O., Čech, R., Mačutek, J. (2018). Word Order of Reflexive 'sě' in Finite Verb Phrases in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. (Part 2). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 135, 3, 189-200.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O., Mačutek, J. (2018). On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics, 40, 51-62.

Kosek, P., Navrátilová, O., Čech, R. (2018). Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. SLAVIA časopis pro slovanskou filologii, 87, 1-3, 189-204.

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. (2018). Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce. In Malčík, P. (ed.). Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Studia etymologica Brunensia 23, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 137-151.

2017

Čech, R., Mačutek, J., Žabokrstký, Z, Horák, A. (2017). Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities, 32, 36-49.

Mačutek, J., Čech, R., Milička, J. (2017). Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In Montemagni, S., Nivre, J. (eds.). Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017). Linköping Electronic Conference Proceedings No. 139, 100-107.

Čech, R., Vincze, V., Altmann, G. (2017). On motifs and verb valency. In Liu, H., Liang, J. (eds.) Motifs in Language and Text. De Gruyter, 13-36.

Čech, R. (2017). Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi. Studie z aplikované lingvistiky, 8(1), 103-110.

Chromý, J., Čech, R. (2017). Deskripce, explanace, reprezentativnost: odpověď Františku Štíchovi. Korpus – gramatika – axiologie, 15/2017, 26-30.

Popescu, I.-I., Miangah, T. M., Gnatchuk, H., Čech, R., Bodoc, A., Altmann, G. (2017). On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics, 38, 30-54.

Čech, R., Kubát, M. (2017). Tematická koncentrace textu. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Čech, R., Kubát, M. (2017). Slovní bohatství textu. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J. (2017). Entropie. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Koščová, M., Čech, R., Mačutek, J. (2017). Shluková analýza. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

2016

Čech, R., Mačutek, J., Liu, H. (2016). Syntactic complex networks and their applications. In Mehler, A., Lücking, A., Banisch, S., Blanchard, P., Job, B. (eds.). Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Springer, 167-186.

Kubát, M., Čech, R. (2016). Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics, 34, 167-186.

Mačutek, J., Koščová, M., Čech, R. (2016). Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek. Proceedings of the JADT2016 International Conference on Statistical Analysis of Textual Data. 7-10 June 2016, Nice (France).

Kubát, M., Čech, R. (2016). Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In Kelih, E., Knight, R., Mačutek, J., Wilson, A. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 4, 150-159.

Wang, L., Čech, R. (2016). The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law. Glottometrics, 35, 22-27.

Čech, R., Kubát, M. (2016). Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics, 2, 5-13.

2015

Čech, R., Garabík, R., Altmann, G. (2015). Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics, 22, 215-232.

Čech, R., Mačutek, J., Koščová, M. (2015). On the relation between verb full valency and synonymy. Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015),Uppsala, Sweden, August 24–26 2015, 68–73.

Čech, R. (2015). Text length and the lambda frequency structure of the text. In Mikros, G. K., Mačutek, J. (eds.) Sequences in language and text. De Gruyter, 71-88.

Benešová, M., Čech, R. (2015). Menzerath-Altmann law versus random model. In Mikros, G. K., Mačutek, J. (eds.) Sequences in language and text. De Gruyter, 57-70.

Čech, R. (2015). The development of thematic concentration of text in Karel Čapek’s travel books. Czech and Slovak Linguistic Review. 1/2015, 8-21.

2014

Čech, R. (2014). On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on “Approaching human language with complex networks” by Jin Conga, Haitao Liu. Physics of Life Reviews, 11, 624-625.

Čech, R. (2014). Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). Quality & Quantity, 48(2), 899-910.

Čech, R. (2014). Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky. Naše řeč, 97, 171-184.

Čech, R., Uhlířová, L. (2014). Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution. In Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J., Uhlířová, L. (eds.) (2014). Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 45-59.

Čech, R. (2014). Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis. Glottometrics, 27, 1-9.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2014). Descriptivity in special texts. Glottometrics, 29, 70-80.

Kubát, M., Matlach, V., Čech, R. (2014). Announcement: Quantitative Index Text Analyser (QUITA). Glottometrics, 27, 91-92.

2013

Davidová Glogarová, J., David, J., Čech, R. (2013). Analýza tematické koncentrace textu – komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost, 74, 41-54.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann (2013). Descriptivity in Slovak lyrics. Glottotheory, 4, 92-104.

Davidová Glogarová, J., Čech, R. (2013). Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč, 96, 234-245.

Mačutek, J., Čech, R. (2013). Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns. In Obradovic, I., Kelih, E., Köhler, R. Methods and Applications of Quantitative Linguistics. Selected papers of the 8th International Conference on Quantitative Linguistics (QUALICO), Belgrade, Serbia, April 26-29, 2012. Belgrade: University of Belgrade, 59-68.

Popescu, I. I., Naumann, S., Kelih, E., Rovenchak, A., Overbeck, A., Sanada, H., Smith, R., Čech, R., Mohanty, P., Wilson, A., Altmann, G. (2013). Word length: aspects and languages. In Köhler, R., Altmann, G. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 224-281.

Čech, R. (2013). Valence versus plná valence – obecnělingvistická analýza. In Gvoždiak, V., Faltýnek, D. (eds.) Tygramatika. Praha: Dokořán, 120-130.

Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2013). Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review, 4-21.

Čech, R.: odpovědi na anketní otázky týkající se metodologicko-teoretických aspektů soudobé lingvistiky. In Lehečková, E. - Chromý, J. (eds.) (2013): Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky.Edice Varia, sv. 14. Praha: FF UK, 175-179.

2012

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2012). Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics. 19(2), 121-131.

Čech, R. (2012). Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny. Slovo a slovesnost, 73, 208-216.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2012). Some characterizations of Slovak poetry. In Naumann, S., Grzybek, P., Vulanović, R., Altmann, G. (Eds.), Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Wien: Praesens, 187-196.

2011

Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, J. (2011). The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 390, 20, 3614-3623.

Čech, R. (2011). Frequency structure of New Year’s presidential speeches in Czech. The authorship analysis. In Kelih et al. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 2. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 82-94.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 62-72.

Čech, R., Popescu, I. I., Popescu, I. I. (2011). Euphony in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 5-16.

Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2011). Word length in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 44-56.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). On stratification in poetry. Glottometrics, 21, 54-59.

2010

Čech, R., Pajas, P., Mačutek, J. (2010). Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts. Journal of Quantitative Linguistics, 17, 291-302.

Čech, R., Mačutek, J. (2010). On the quantitative analysis of verb valency in Czech. In Grzybek, P., Kelih, E., Mačutek, J. (eds.) Text and Language. Structures · Functions · Interrelations. Quantitative Perspectives. Wien: Praesens Verlag, 21-29.

Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2010). Structural conservatism and innovation in texts. Glottotheory, 3/2, 43-64.

Čech, R. (2010). Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: OU FF.

2009

Čech, R., Mačutek, J. (2009). Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study. Glottometrics 19, 85-98.

Čech, R., Pajas, P. (2009). Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in Conversation and Written Language in Czech. Glottotheory 2, 41-49.

Čech, R. (2009). Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech. In Czech in Formal Grammar. München: Lincom, 2009, 29-38.

2008

Čech, R. (2008). Monod a Chomsky. In Markoš, A., Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby. Praha: Pavel Mervart.

2007

Čech, R. (2007). Language System - Linguistics as an Empirical Science. Sapostavitelno ezikoznanie. 32, 42-49.

2005

Čech, R. (2005). Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? Slovo a slovesnost, 66, 176-179.

Čech, R. (2005). Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost, 66, 19-31.

Čech, R. (2005). Básnivá filozofie jazyka a skutečnosti. Aluze 2/2005. (recenze na knihu V. Flussera Jazyk a skutečnost. Praha 2005)

Presentations

2024

Možnosti počítačové analýzy staroslověnských a církevněslovanských textů
(11. 6. 2024, Setkání českých paleoslovenistů, Slovanský śtav Akademie věd ČR), with M. Vepřek

Analysis of the development of the syllables of the Old Czech language
(28. 5. 2024, International Workshop on Corpus and Computational Linguistics, Ostrava University), with M. Ziková, P. Kosek & M. Březina

2023

The Menzerath-Altmann Law: Challenges We Are Facing
(2. 12. 2023, The 7th GDFUS Forum on Applied Linguistics, Guangzhou, China)

2022

Spočítat Husa?
(14. 10. 2022, Mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace, Kozojedy, oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR), with P. Mutlová, J. Mačutek & P. Kosek

Most Frequent Words as a Tool for Authorship Recognition
(17. 9. 2022, Authorial style, its analysis, and limits of automatic recognition, National Library of the Czech Republic, Prague), with J. Mačutek

On the Development of the Position of Czech Enclitic Pronoun mi in Czech Bibles from the 14th to 21st Century
(23. 6. 2022, Diachronic Slavonic Syntax 5: Function Words in the Diachrony of Slavic Languages (DSSL 5), FF, Masaryk University, Brno), with J. Mačutek, P. Kosek & O. Navrátilová

Menzerathův Altmannův zákon a segmentace jazykových jednotek
(10. 5. 2022, Ústavu Českého národního korpusu, FF UK, Univerzita Karlova), with K. Pelegrinová & J. Mačutek; video

Historický vývoj reflexivního (en)klitika sě se
(31. 3. 2022, Jazykovědné sdružení, FF, Univerzita Karlova), with J. Mačutek, P. Kosek & O. Navrátilová

2021

Měřit bibli. Stylometrická diachronní analýza
(20.-22. 9. 2021, Mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace, Kostelec nad Černými lesy, oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR), with J. Mačutek, P. Kosek & M. Nogolová

Czech translations of the Gospel of Matthew from the diachronic point of view plus ça change...
(13.-15. 9. 2021, Slovko 2021, 11th International Conference NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity, Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, SAS, Bratislava), with J. Mačutek & P. Kosek

(Ne)stabilita českého biblického překladu. Diachronní stylometrická analýza
(2. 7. 2021, Biblický jazyk v západoslovanských překladech - podoby a proměny, Univerzita Karlova), with P. Kosek, J. Mačutek & M. Nogolová

2019

From Text to Corpus. There and Back Again
(27. - 28. 11. 2019, Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop, University of Ostrava), with M. Nogolová & K. Peregrinová

Full valency and the position of enclitics in the Old Czech
(26. 8. 2019, Quasy, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), with P. Kosek, J. Mačutek & O. Navrátilová

Length of non projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank
(26. 8. 2019, Quasy, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), with J. Mačutek & J. Milička

Orthography system of broadside ballads from 17. and 18. century. Quantitative approach
(10. 9. - 13. 9. 2019, Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Masaryk University in Brno), with J. Mačutek

Wackernagel’s Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
(23. 10. - 25. 10. 2019, SLOVKO 2019. 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change, Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, SAS, Bratislava), with P. Kosek, J. Mačutek & O. Navrátilová

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
(23. 10. - 25. 10. 2019, SLOVKO 2019. 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change, Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, SAS, Bratislava), with Z. Černá

On the development of the Czech pronominal enclitics in the finite VP in Older Czech Bible
(13. 6. - 14. 6. 2019, DSSL 4. Diachronic Slavonic Syntax 4. Functional organisation of utterance in diachronic and comparative perspective in Slavic languages. Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University in Poznań & Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland), with P. Kosek & O. Navrátilová

Slovosled reflexivního sě ve staré češtině
(9. 4. 2019, Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Russia), with P. Kosek, J. Mačutek & O. Navrátilová

’Motherhood’ Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis
(27. 3. 2019, National and Kapodistrian University. Athens), with Z. Černá

Vliv hebrejštiny, řečtiny a latiny na slovosled pronominálních enklitik mi, ho, mu v Bibli kralické
(9. - 11. 10. 2019, Diachronní setkání „TÝNEC“ 2019, Kostelec nad Černými lesy, ÚJČ, AV ČR), with O. Navrátilová, P. Kosek & M. Horák

Slovosled pronominálních enklitik mi, ti, si, ho, mu závislých na verbu finitu v 1. vydání Bible kralické (1579–1594)
(5. 3. 2019, Ústav Českého národního korpusu, FF UK, Praha), with O. Navrátilová, P. Kosek & J. Mačutek

Délka syntaktické fráze a klauze a jejich vliv na slovosledné postavení staročeských pronominálních enklitik
(18. 3. 2019, ÚFAL Monday seminar, Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague), with P. Kosek & O. Navrátilová

Slovosled reflexivního sě závislého na přechodníku ve staročeské bibli 1. redakce
(13. - 15. 5. 2019, 20. mezinárodní setkání mladých lingvistů, FF UP, Olomouc), with P. Kosek & O. Navrátilová

2018

Why are there variations of the word order positions of enclitics in Old Czech?
(4. 7. - 8. 7. 2018, QUALICO 2018 International Quantitative Linguistics Conference, University of Wroclaw), with P. Kosek, J. Mačutek & O. Navrátilová

On the competing word order position of the Czech pronominal enclitics in the Oldest Czech Bible
(24. 10. 2018, Department of Slavic and Hungarian Studies, Humboldt-Universität zu Berlin), with P. Kosek & O. Navrátilová

On the word order of the enclitic pronominal forms "mi, ti, si, ho, mu" in the Bible of Kralice (1579–1594)
(27. 11. 2018, Institut für Slawistik Universität Wien), with P. Kosek & O. Navrátilová

Software

QuitaUp
Cvrček, V. Čech, R., Kubát, M. (2020). QuitaUp – a tool for quantitative stylometric analysis. Czech National Corpus and University of Ostrava.

SlabiCzech
Software for segmentation of syllables in Czech
to appear

QUITA - Quantitative Index Text Analyser (free download)
For more details see here.
With M. Kubát & V. Matlach

Address


Faculty of Arts
Masaryk University
Arna Nováka 1
Brno 602 00
Czech Republic

Email


cechradek@gmail.com

Phone


+420 597 091 862